Räjäytystyöt

Räjäyttäminen on tehokas tapa murskata massiiviset rakenteet nopeasti helposti käsiteltävään muotoon. Korkeita rakenteita räjäytettäessä etuna on purettavan kohteen putoaminen työturvallisesti ja siististi rajatulle alueelle.

Toinen sovelluskohde räjäytyksille on louhintatyöt saneerauskohteissa; mm. hissikuilun pohjat, kanaalit, kellaritilojen korotukset jne.