Purku-urakointi

Käytössämme on betoni- ja metallirakenteiden purkuun tarkoitettu monipuolinen erikoiskalusto. Kalusto kattaa eri kokoisia koneita ja laitteita erilaisiin käyttötarkoituksiin pienistä piikkausroboteista suuriin piikkaaviin ja pulveroiviin kaivinkoneisiin. Kohteen mukaan valitsemme työmenetelmät ja käytettävän kaluston. 

Kaikki purkukohteet suoritetaan nykyiset ympäristövaatimukset huomioon ottaen lajittelevana purkutyönä. Syntyvä purkujäte lajitellaan ja kierrätetään uusiokäyttöön. 
Seuraamme alan kehitystä ja vaatimuksia näköalapaikalta, sillä Paupek Oy kuuluu Infra Ry:hyn ja vaikuttaa purku- ja kierrätysjaoksessa.