Asbestipurkutyöt

Asbestitöitä saavat erityisvarustein tehdä ainoastaan työsuojeluhallituksen erikseen valtuuttamat yritykset ja sen hyväksymän koulutuksen saaneet työntekijät (VNP 886/87,8 §). 
Paupek Oy palvelee asbestiasioissa Oulun työsuojelupiirin työsuojelutoimiston valtuuttamana (dno 148/71/95) joustavasti, ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti. Luvat kattavat kaikki tarvittavat lupatasot. 

Paupek Oy toimii aktiivisesti Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliiton hallituksen jäsenenä kehittämässä alan lainsäädäntöä, työmenetelmiä ja laitteita.